REGISTRACE

Registrace momentálně neprobíhá.

 

 

TERMÍNY

Termín pro přihlášení na konferenci
(včetně zaslání anotace příspěvku):
31. 8. 2016

Termín pro odevzdání posteru, banneru:
termín konference (při registraci na místě)

Mgr. Markéta Šupplerová /ICV FF UP/

odborná garantka konference/ marketa.supplerova@upol.cz

Ing. Veronika Machowská, MBA /ICV FF UP/
organizační zabezpečení/ 
veronika.machowska@upol.cz

PhDr. Gabriela Paráčková /ICV FF UP/
platby, komunikace, PR /
gabriela.parackova@upol.cz

Mgr. Branka Čačkovićová /ICV FF UP/
 platby, registrace, PR/ 
branka.cackovicova@upol.cz

8.–9. října

2015

 

Vážení přátelé,

Dovolujeme si vás informovat, že letošní konference Aeduca nebude realizována. O dalších novinkách vás budeme informovat.
Děkujeme za pochopení. Věříme, že nám i nadále zachováte přízeň.

Zdraví,
Organizační tým Aeducy

 

 

Fotogalerii z konference 2016 naleznete v menu pod záložkou "Archiv".

ZPRÁVY

AEDUCA 2016 „RE/START VZDĚLÁVÁNÍ“

12. ročník konference o vzdělávání dospělých

8. – 9. září 2016

 

Detailní verzi programu si můžete
stáhnout zde (.pdf).

 

8. září 2016

Nové příležitosti pro instituce ve vzdělávání dospělých (AIVD)

Diskusní panel, vedený partnerem konference AIVD ČR, je otevřený všem příspěvkům zaměřeným na nové a inovativní možnosti jak uspět (nebo se vůbec udržet) na vzdělávacím trhu. Zajímají nás zkušenosti s novými projektovými výzvami, nové vzdělávací trendy či aktuální vzdělávací technologie, které pomáhají uspokojit nejnáročnější zájemce o vzdělávání.

Cílová skupina: vzdělávací instituce z komerční i veřejné sféry.

 

9. září 2016

Re/Start vzdělávání  - absolventská problematika (sekce konference ve spolupráci s KSA)

Sekce bude věnována problematice absolventů a jejich návratu ke vzdělávání. Tematicky se zaměří na tři základní oblasti. Základem bude nabídka vzdělávacích institucí směřovaná na absolventy, a to nejen na vlastní absolventy, ale i absolventy v obecném smyslu, tedy na účastníky zažívající vzdělávací či profesní restart iniciovaný určitou životní (profesní) změnou a tedy i potřebou vzdělávání.

Dalším dílčím tématem je restart vzdělávání (vzdělávací instituce, studijních programů a oborů) prostřednictvím zapojení absolventů. Instituce čerpají ze zkušeností a praxe absolventů, využívají tento sociální kapitál při svém rozvoji, jako nástroj propagace či při přípravě projektů. Tento kontakt umožňuje instituci i jejím budoucím studentům poznat repertoár uplatnění, možnosti profesního rozvoje a navázat tolik nutné spojení s praxí. Opomenuta nezůstane ani absolventská politika a alumni programy na VŠ.

Zastřešujícím tématem pak bude nabídka vzdělávacích institucí pro absolventy obecně a jejich strategie směřující k udržení kontaktu s absolventy tak, aby se z jednorázových absolventů stali „věrní zákazníci“.

Cílová skupina: VŠ, vzdělávací instituce, absolventi – zástupci různých profesních oblastí (komerční sféra, státní správa, sociální služby, univerzity).

 

POKYNY PRO ÚSTNÍ PREZENTACE

A POSTEROVOU SEKCI

INFORMACE PRO AKTIVNÍ PREZENTUJÍCÍ
A PREZENTACE PRO POSTEROVOU SEKCI

V případě, že máte zájem o aktivní účast na některé ze sekcí konference AEDUCA 2016 nebo chcete vystavit poster či banner, čtěte pozorně následující informace.

 

AKTIVNÍ PREZENTUJÍCÍ V RÁMCI SEKCÍ ODBORNÉ VEŘEJNOSTI

První krokem je odeslání názvu příspěvku a abstraktu v rámci přihlášky na konferenci. V přihlášce vyberte konkrétní sekci, na které chcete vystoupit. Všechny abstrakty projdou posouzením programového výboru, který Váš příspěvek zařadí do programu. V případě obsahových nejasností Vás budeme kontaktovat.

KONFERENČNÍ VÝSTUPY

Ve spolupráci s redakční radou odborného čtvrtletníku Andragogika v praxi bude vybraným autorům prakticky orientovaných příspěvků nabídnuta možnost publikovat svůj příspěvek ve čtvrtletníku. Více informací zde.

Prezentace jednotlivých přednášejících budou, po skončení konference, umístěny na webové stránky konference, do sekce Archiv.

 

POKYNY PRO ÚSTNÍ PREZENTACE
A POSTEROVOU SEKCI

Pozvaní prezentující: Celkový čas na vystoupení pozvaného řečníka je 30 minut. Samotná ústní prezentace by se měla vejít do 20 minut a 10 minut je k dispozici pro diskuzi.

Sekce prezentací aktivních účastníků: Délka jednoho vystoupení je 15 minut a 5 minut na následnou diskuzi.

Případné změny časového rozložení budou prezentujícím sděleny po finalizaci programu.

Prezentace příspěvku na konferenci musí být zpracována formou Powerpointové prezentace (šablona zde). Všechny aktivní prezentující žádáme, aby svou Powerpointovou prezentaci odevzdali na USB při registraci, nebo v dostatečném předstihu v příslušné konferenční místnosti asistentovi/asistentce k přípravě do PC.

Postery / bannery:

V rámci účastnického poplatku máte možnost prezentovat svůj projekt z oblasti vzdělávání, konkrétní vzdělávací program nebo vzdělávací instituci. Zájem o prezentaci vyznačte, prosím, v příslušné části přihlášky. Detaily odevzdání prezentačních materiálů řešte s PhDr. Gabrielou Paráčkovou, gabriela.parackova@upol.cz.

Postery a bannery budou umístěny v předsálí konference po dobu jejího trvání. Prosíme o přípravu posterů velikosti max. A1 na výšku. Obojí můžete zaslat již před termínem konání konference na adresu ICV FF UP (tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc), příp. odevzdat při registraci.

ORGANIZÁTOREM KONFERENCE JE INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE

Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.

Doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.

Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.

PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

 

 

Mgr. Jana Brabcová

Mgr. Erika Konupčíková

Mgr. Tomáš Langer

MÍSTO KONÁNÍ

Umělecké centrum

Univerzity Palackého v Olomouci
Univerzitní 225/3
Olomouc, 779 00

Mapa místa konání ke stažení (.pdf)

TIPY NA UBYTOVÁNÍ V CENTRU OLOMOUCE

Hlavní organizátor

Partneři

Záštity